Vítejte!

Nabízím konsekutivní a simultánní tlumočení a všeobecné, odborné i soudně ověřené překlady mezi češtinou, angličtinou a francouzštinou.

Vystudovala jsem překladatelství a tlumočnictví na Univerzitě Karlově, kde jsem poté pokračovala prací na doktorátu v oblasti výzkumu tlumočení a rovněž jsem tam vyučovala tlumočení. Neustále se snažím zvyšovat svou odbornost a dále se vzdělávat.

Překládám především právní texty a tématiku EU, dále texty z oboru financí a účetnictví, ekonomické texty i texty z oblasti ekologie, lidských práv či vzdělávání. Rovněž mám bohaté zkušenosti s překladem propagačních materiálů (např. výstavy), tiskových zpráv, firemních prezentací a výrobou titulků (dokumenty, propagační videa apod.).

Dále mohu vyhotovit soudně ověřené překlady, mj. oddacích a rodných listů, výpisů z obchodního či trestního rejstříku, lékařských zpráv, vysvědčení, smluv, stanov, různých osvědčení a potvrzení.

Tlumočím konsekutivně i simultánně pro veřejný i komerční sektor, nejrůznější konference, přednášky, semináře, školení, firemní prezentace, besedy, rozhovory či obchodní jednání. Jako soudní tlumočnice mohu rovněž tlumočit na svatbách, u nostrifikačních zkoušek, výslechů pro pobytová povolení či při jednáních na úřadech či u notáře.

Tlumočím a překládám od roku 2006. Mnoho let překládám pro instituce EU. Tlumočila jsem pro veřejný sektor (Poslanecká sněmovna PČR, Senát PČR, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo pro lidská práva, Úřad vlády ČR, Probační a mediační služba ČR, MŠMT ČR aj.), evropské instituce (Eurojust, Europol), v oblasti kultury (Filmový festival Karlovy Vary, Febiofest, Jeden Svět, Festival dokumentárních filmů Jihlava, Jeden svět, MOFFOM, Festival leteckých filmů, Festival krátkých filmů, Národní divadlo, Unie vydavatelů), pro subjekty z oblasti vzdělávání (CEVRO - Liberálně­-konzervativní akademie, Naomi Aldort, Nevýchova, PedF UK, Svoboda učení), životního prostředí (Centrum pro otázky životního prostředí, Bea Johnson, Eurosolar) i pro nevládní a neziskové organizace (Inventura, Člověk v tísni, Evropský sociální fond, PRO-BIOLIGA Peopplecomm, Freya) a komerční sféru (IBM, Nespresso, Procter & Gamble, ČSA a mnoho dalších).

Jsem členkou Jednoty tlumočníků a překladatelů a Komory soudních tlumočníků ČR.