Tlumočení

Tlumočnické služby

Nabízím konsektuvní, simultánní a soudní tlumočení. S konsekutivním i simultánním tlumočením mám mnohaleté zkušenosti ze zakázek pro soukromoprávníveřejnoprávní subjekty.

Konsekutivní (následné) tlumočení

Nabízím konsekutivní tlumočení. Mám zkušenosti z nejrůznějších seminářů, konferencí, přednášek či slavnostních zahájení, jednání apod.

Tlumočila jsem např. pro Britskou ambasádu (semináře), Ministerstvo financí ČR (obchodní jednání), CEVRO (konference), Naomi Aldort (přednášky a semináře), tlumočila jsem na slavnostních uvedeních nových výrobků (ČSA, Nespresso), pro Úřad vlády ČR (jednání vrcholných politiků), Agenturu pro sociální začleňování (delegace velvyslanců), na slavnostních akcí Předsednictví České republiky EU, při výjezdech delegací Poslanecké sněmovny PČR (přednášky, audience, jednání) atd.

Simultánní (současné, konferenční, kabinové) tlumočení

Nabízím bohaté zkušenosti se simultánním tlumočením. Tlumočila jsem na mnoha konferencích, seminářích, školeních či při slavnostních příležitostech.

Pro simultánní tlumočení je třeba zajistit dva tlumočníky a tlumočnickou techniku (tlumočnickou kabinu, popř. šepták). Zároveň je nezbytné poskytnout tlumočníkům před samotnou akcí co nejvíce materiálů k přípravě.

Příklady klientů: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Liberálně konzervativní akamedie CEVRO, Pedagogická fakulta UK, Hyundai, Centrum pro otázky životního prostředí, Filmový festival Karlovy Vary, Febiofest, Eurojust, Europol, ČMKOS, Inventura, PRO-BIO LIGA, Ministerstvo zemědělství ČR, Unie vydavatelů, MAFRA atd.

Soudní tlumočení

Mohu zajistit soudní tlumočení (svatby, soudy, tlumočení na úřadech, u notáře, na policii apod.).

Doprovodné (informativní) tlumočení

Nabízím doprovodné tlumočení. Tlumočila jsem delegacím na nejrůznějších výjezdech (opakovaně pro Poslaneckou sněmovnu PČR či Úřad vlády ČR – Agenturu pro sociální začleňování).

Dabing

Mám bohaté zkušenosti s tlumočením filmů naživo pro posluchače. Tlumočila jsem opakovaně několik let filmy pro Febiofest, mám zkušenosti i z dalších festivalů (Festival dokumentárních filmů Jihlava, Festival leteckých filmů, Jeden svět). Rovněž jsem tlumočila při promítání pro potenciální distributory filmů.

Související služby

  • Expresní zajištění tlumočníka 

    V případě časové dostupnosti a poskytnutí dostatečných materiálů pro tlumočení jsem v závislosti na náročnosti přípravy na tlumočení schopná přijmout zakázku na následující den.