Ceník

 

Mgr. Zdeňka Puková, Přehledný ceník služeb

Ceník překladatelských služeb
  cena
ověřený překlad z francouzštiny do češtiny 550-650 Kč
ověřený překlad z češtiny do francouzštiny 550-650 Kč
angličtina do češtiny  400-500 Kč
čeština do angličtiny  450-550 Kč
francouzština do češtiny  400-500 Kč
čeština do francouzštiny  450-550 Kč
ověřený překlad z angličtiny do češtiny  550-650 Kč
ověřený překlad z češtiny do angličtiny  550-650 Kč

Poznámka

Překlady do cizího jazyka procházejí korekturou rodilého mluvčího.

Cenu odvozuji od typu, náročnosti a délky textu, nutnosti text formátovat, typu spolupráce atd. Cena za normostranu je stanovena před začátkem samotného překládání.
Předem nelze přesně stanovit cenu za celý překlad, lze ji pouze odhadnout, jelikož se odvozuje od počtu znaků přeloženého textu. Délka textu v různých jazycích se může lišit až o 20 %. 1 normostrana = 1 500 znaků bez mezer, přičemž počet znaků lze zjistit v MSWord - revize / kontrola pravopisu / počet slov. Předem nabízím maximální garantovanou délku překladu, tzn. maximální počet stran, za které klient zaplatí. Pokud bude výsledný překlad delší, klient platí jen do předem stanovené maximální výše, pokud je kratší, platí jen skutečný počet stran. Počet stran se zaokrouhluje na půlstrany nahoru, pokud se nestanoví jinak.

Ceník tlumočnických služeb
položka cena
  krátká tlumočení dle domluvy podle délky a typu
simultánní tlumočení  8 000,- Kč / den
   4 000,- Kč / půlden
konsekutivní tlumočení  7 000,- Kč / den
   3 500,- Kč / půlden
soudní tlumočení  4 000,- Kč / půlden

Poznámka

Ceny nejsou pevně dané, záleží na náročnosti tématu a přípravy, místě konání akce atd. Půlden je tlumočení do 4 hodin, celý den do 8 hodin, každou další započatou hodinu navíc účtuji za 500 Kč. Při skutečně krátkém tlumočení je možné se dohodnout na nižší ceně.

U nevládních organizací a podobných uskupení jsem ochotná nabídnout slevu, obzvlášť pokud se jedná o zajímavé a z mého pohledu důležité a přínosné téma či akci.