Překlady

Nabízím překladatelské služby v mnoha oborech, především právo, EU, ekonomie, finance a účetnictví, ekologie, lidská práva a nejrůznější všeobecné texty.

Z a do angličtiny i francouzštiny mohu vyhotovit i ověřené překlady nejrůznějších listin.

Příklady mnou vyhotovených překladů:

  • Evropská komise: nejrůznější doporučení, rozhodnutí, nařízení, sdělení; témata: vzdělávání a odborná příprava, celoživotní vzdělávání, inovace a technologie, nedostatek vody, globalizace, energie z obnovitelných zdrojů, environmentální řízení produktů a audit, emisní stropy, hluk z motorových vozidel, bezpečnost letového provozu, železniční síť zaměřená na nákladní dopravu, bezpečnost potravin, kontrola produktů živočišného původu, REACH
  • Centre de traduction (EU) – agentury AESS, OSHA, OMBUDSMAN, EMEA, EAC, EASA, EFSA, EUMC; témata: bezpečnost a ochrana zdraví při práci, mezinárodní právní pomoc, studium v zahraničí, vnitřní věci, weby agentur EU, volný pohyb pracovníků, sociální zabezpečení, veřejný ochránce zpráv (výroční zpráva)
  • Národní muzeum: propagační texty, cizojazyčná korespondence, medailony
  • reklamní materiály, tiskové zprávy, novinové články: Asics, Electrolux (i recepty),EAC, Impress, Bonduelle
  • Jeden svět, Moffom: titulkování filmů
  • právní texty: rodné listy, nejrůznější potrvzení a prohlášení, výpisy z rejstříků, diplomy atd.
  • dobrovolné/cha­ritativní překlady: konference TED, Babel, ESF, Naomi Aldort
  • Použití CAT nástroje Trados  

    Při překladu využívám softwarový nástroj pro překlad textových dokumentů Trados.

  • Překlady se soudním ověřením 

    Vyhotovuji ověřené překlady (s kulatým razítkem) z a do angličtiny i francouzštiny. Listiny mohu převzít a překlady doručit poštou kamkoli či osobně po Praze, případně je lze předat či vyzvednout v místě mého bydliště.

  • Osobní doručení a vyzvednutí překladu 

    Běžné překlady doručuji e-mailem, ověřené překlady předávám osobně v místě bydliště nebo zasílám poštou, případněm mohu za příslušný poplatek doručit osobně po Praze.

  • Přepis a překlad z audio/video médiií  

    Mohu pořídit přepisy i překlady z audio a video záznamů. Bohaté zkušenosti mám především s titulkováním filmů. Přepisovala jsem např. vystoupení z několika ročníků Fóra 2000.

  • Expresní překlad  

    Neúčtuji příplatek za expresní překlad, překlady vyhotovím dle aktuálních možností v nejkratším možném termínu.

  • Jazyková korektura překladu rodilým mluvčím  

    Své překlady do cizího jazyka si nechávám korigovat rodilým mluvčím.