Překlady

Nabízím překladatelské služby v mnoha oborech, především právo, EU, ekologie, lidská práva a nejrůznější všeobecné texty.

Na překládání a tlumočení se mi líbí, že se neustále učím něco nového, ráda se proto seznámím i s pro mě neznámým oborem.

Z a do angličtiny i francouzštiny mohu vyhotovit i ověřené překlady nejrůznějších listin.

Příklady mnou vyhotovených překladů:

 • Evropská komise: nejrůznější doporučení, rozhodnutí, nařízení, sdělení; témata: vzdělávání a odborná příprava, celoživotní vzdělávání, inovace a technologie, nedostatek vody, globalizace, energie z obnovitelných zdrojů, environmentální řízení produktů a audit, emisní stropy, hluk z motorových vozidel, bezpečnost letového provozu, železniční síť zaměřená na nákladní dopravu, bezpečnost potravin, kontrola produktů živočišného původu, REACH
 • Centre de traduction (EU) – agentury AESS, OSHA, OMBUDSMAN, EMEA, EAC, EASA, EFSA, EUMC; témata: bezpečnost a ochrana zdraví při práci, mezinárodní právní pomoc, studium v zahraničí, vnitřní věci, weby agentur EU, volný pohyb pracovníků, sociální zabezpečení, veřejný ochránce zpráv (výroční zpráva)
 • Národní muzeum: propagační texty, cizojazyčná korespondence, medailony
 • reklamní materiály, tiskové zprávy, novinové články: Asics, Electrolux (i recepty),EAC, Impress, Bonduelle
 • Jeden svět, Moffom: titulkování filmů
 • právní texty: rodné listy, nejrůznější potrvzení a prohlášení, výpisy z rejstříků, diplomy atd.
 • dobrovolné/cha­ritativní překlady: konference TED, Babel, ESF, Naomi Aldort
 • Použití CAT nástroje Trados  –

  Trados používám pro svou vlastní potřebu a vytváření databáze a dále jsem jej využívala především při překladech pro Evropskou komisi a jiné evropské instituce či u překladů, k nimž byly vhodné referenční materiály či na kterých pracovalo více překladatelů.

 • Překlady se soudním ověřením  –

  Vyhotovuji ověřené překlady (s kulatým razítkem) z a do angličtiny i francouzštiny. Listiny mohu převzít a překlady doručit poštou kamkoli či osobně po Praze, případně je lze předat či vyzvednout v místě mého bydliště.

 • Osobní doručení a vyzvednutí překladu  –

  Běžné překlady obvykle doručuji e-mailem. Ověřené překlady mohu doručit či předat osobně v Praze, jinak poštou.

 • Přepis a překlad z audio/video médiií  –

  Mohu pořídit přepisy i překlady z audio a video záznamů. Bohaté zkušenosti mám především s titulkováním filmů.

 • Expresní překlad  –

  Neúčtuji příplatek za expresní překlad, překlady vyhotovím dle aktuálních možností v nejkratším možném termínu.

 • Přepis textu  –

  Poskytuji přepisy textu z nahrávek. Přepisovala jsem např. vystoupení z několika ročníků Fóra 2000.

 • Jazyková korektura překladu rodilým mluvčím  –

  Své překlady do cizího jazyka si nechávám korigovat rodilým mluvčím.